Lama Rinczen
blog buddyjski
www.lamarinczen.pl
Menu
Najnowsze wpisy
Uwagi o praktyce wadżrajany

Pierwszy z wykładów przeprowadzonych w Krakowie, w październiku 2022 roku, mówi ogólnie miejscu wadżrajany w kontekście ogólnych nauk buddyjskich. Kolejne […]

Siedem gałęzi duchowej praktyki

„Siedem gałęzi duchowej praktyki” znanych jest też często po polsku pod nazwą „Siedmioczęściowa modlitwa”. Praktyka ta stanowi niezwykle szybką i […]

O praktyce uważności

Cykl ośmiu wykładów przeprowadzonych w czasie weekendowego seminarium w Centrum Buddyjskim w Grabniku w dniach 14-15 stycznia 2023 roku.

Nauki o bardo

Cykl video-wykładów o procesie umierania i bardo po śmierci

Sutra skruchy – treść i omówienie

Tę niezwykle ważną w tradycji mahajany sutrę omówiłem podczas seminarium w Grabniku. Poniżej linki do wykładów na YouYube oraz na […]

„Najlepszym darem jest Dharma” – Sangje Njenpa Rinpocze

Sangje Njenpa Rinpocze We wszystkich klasztorach Karma Kagju od rana składa się dziś ceremonialne ofiary z herbaty i ryżu, zjada […]

Cztery Szlachetne Prawdy

Cykl wykładów na YouTube. Jest to zapis weekendowego seminarium, które miało miejsce w Grabniku w dniach 28-29 maja 2022 roku.

„Ozdoba Wyzwolenia” – Gampopa

Cykl wykładów video, udostępnionych na YouTube, przedstawiających dzieło Niezrównanego Gampopy. „Ozdoba Wyzwolenia” jest jednym z tekstów o najbardziej fundamentalnym znaczeniu […]

Wykłady na różne buddyjskie tematy

Na YouTube można obejrzeć szereg moich wykładów na wybrane tematy:

Cztery rzeczy, na których należy się oprzeć

W sanskrycie: catuḥpratisaraṇa; po tybetańsku: རྟོན་པ་བཞི་ tynpa szi)  གང་ཟག་ལ་མི་རྟོན་ཆོས་ལ་རྟོན། gangzak la mi-tyn cie la tyn Nie polegaj na człowieku, lecz na Dharmie. […]

5 listopada 2021
Czy buddyzm jest religią, filozofią czy nauką?

Jako dodatkowy element do rozważań na ten temat może posłużyć fragment dokumentu „Nasze wartości, wizja, zadania i cele” Europejskiej Unii Buddyjskiej, z dnia 27 września 2013 r.

„Wszystkie szkoły buddyjskie są inspirowane naukami Siddharty Gautamy, znanego także jako Budda Siakjamuni, który żył około 2600 lat temu.  Obecnie buddyzm jest czwartą, pod względem zasięgu, religią na świecie.

Buddyzm ma cechy występujące jednakowo w religii, filozofii i nauce, ale nie można go ograniczać do żadnej z nich.  Dlatego zajmuje on niezwykłe miejsce w europejskim krajobrazie religijnym, filozoficznym i naukowym.

Podobnie jak inne religie, buddyzm wzywa nas do zadawania najgłębszych z możliwych pytań egzystencjalnych.  Istnieją w nim świątynie, osoby świeckie, mnisi, mniszki, zakony, rytuały i modlitwy; oferuje on także medytacje i trening duchowy.  Z drugiej strony, podobnie jak filozofia, metodologia buddyjska nie jest dogmatyczna i opiera się na wnikliwej analizie logicznej.  Jest on empiryczny i zakorzeniony w tradycji nie-teistycznej, tak jak nauka.

Dlatego buddyzm jest w stanie rzucić nowe światło na nasze tradycyjne definicje, kategorie i przyjęte z góry osądy, co może przynieść lepsze zrozumienie międzykulturowe i interdyscyplinarne.

Wpływ buddyzmu na kulturę europejską zaczął się koło 2000 lat temu, w czasach Aleksandra Wielkiego.  Filozofowie greccy, jak Pyrron z Elidy[1], którzy podróżowali z Aleksandrem do Indii, pozostawali pod silnym wpływem buddyzmu.  Buddyjscy mnisi i teksty buddyjskie były znane w Europie przedchrześcijańskiej.”


[1] Żył w latach 360-286 p.n.e., założyciel szkoły sceptyckiej (przyp. tłum.)