Lama Rinczen
blog buddyjski
www.lamarinczen.pl
Menu
Najnowsze wpisy
Dlaczego praktyka Dharmy nie przynosi rezultatów?

Oto słowa wybitnego Lamy Khencien Thrangu Rinpoczego – krótkie i proste, a jednak niezwykle wnikliwe trafiające w sedno problemu: Wielu […]

Fundusz odosobnieniony w Grabniku

W naszej drogocennej Linii Praktyk naucza się, że ten kto medytuje i ten, kto mu to umożliwia, osiągają taki sam pożytek i razem osiągnął Przebudzenie. )…) Skoro więc sam nie mam okazji, by poświęcić się medytacji w odosobnieniu, to po prostu cieszę się, że inni mogą to robić i na ile mogę, wspieram ich. (…) ostatnio postanowiłem dodatkowo, że będę przeznaczać część swojej emerytury bezpośrednio na koszty odosobnień medytacyjnych (…) kilkoro przyjaciół postanowiło do mnie dołączyć. Tak powstał pomysł stworzenia „funduszu odosobnieniowego” i poinformowania o nim, aby ci, którzy mają podobne życzenie, także mieli szansę bezpośredniego wspierania praktykujących w Grabniku.

Zrozumienie pustki a praktyka współczucia

Wykład z Poznania. Listopad 2023 rok. Wideo dostępne na YouTube i Spotify

Co wybrać? Praktykę w grupie czy samotnie?

Wykład z Krakowa. Grudzień 2023 rok. Wideo dostępne na YouTube i Spotify

Uwagi o praktyce wadżrajany

Pierwszy z wykładów przeprowadzonych w Krakowie, w październiku 2022 roku, mówi ogólnie miejscu wadżrajany w kontekście ogólnych nauk buddyjskich. Kolejne […]

Siedem gałęzi duchowej praktyki

„Siedem gałęzi duchowej praktyki” znanych jest też często po polsku pod nazwą „Siedmioczęściowa modlitwa”. Praktyka ta stanowi niezwykle szybką i […]

O praktyce uważności

Cykl ośmiu wykładów przeprowadzonych w czasie weekendowego seminarium w Centrum Buddyjskim w Grabniku w dniach 14-15 stycznia 2023 roku.

Nauki o bardo

Cykl video-wykładów o procesie umierania i bardo po śmierci

Sutra skruchy – treść i omówienie

Tę niezwykle ważną w tradycji mahajany sutrę omówiłem podczas seminarium w Grabniku. Poniżej linki do wykładów na YouYube oraz na […]

„Najlepszym darem jest Dharma” – Sangje Njenpa Rinpocze

Sangje Njenpa Rinpocze We wszystkich klasztorach Karma Kagju od rana składa się dziś ceremonialne ofiary z herbaty i ryżu, zjada […]

5 listopada 2021
Czy buddyzm jest religią, filozofią czy nauką?

Jako dodatkowy element do rozważań na ten temat może posłużyć fragment dokumentu „Nasze wartości, wizja, zadania i cele” Europejskiej Unii Buddyjskiej, z dnia 27 września 2013 r.

„Wszystkie szkoły buddyjskie są inspirowane naukami Siddharty Gautamy, znanego także jako Budda Siakjamuni, który żył około 2600 lat temu.  Obecnie buddyzm jest czwartą, pod względem zasięgu, religią na świecie.

Buddyzm ma cechy występujące jednakowo w religii, filozofii i nauce, ale nie można go ograniczać do żadnej z nich.  Dlatego zajmuje on niezwykłe miejsce w europejskim krajobrazie religijnym, filozoficznym i naukowym.

Podobnie jak inne religie, buddyzm wzywa nas do zadawania najgłębszych z możliwych pytań egzystencjalnych.  Istnieją w nim świątynie, osoby świeckie, mnisi, mniszki, zakony, rytuały i modlitwy; oferuje on także medytacje i trening duchowy.  Z drugiej strony, podobnie jak filozofia, metodologia buddyjska nie jest dogmatyczna i opiera się na wnikliwej analizie logicznej.  Jest on empiryczny i zakorzeniony w tradycji nie-teistycznej, tak jak nauka.

Dlatego buddyzm jest w stanie rzucić nowe światło na nasze tradycyjne definicje, kategorie i przyjęte z góry osądy, co może przynieść lepsze zrozumienie międzykulturowe i interdyscyplinarne.

Wpływ buddyzmu na kulturę europejską zaczął się koło 2000 lat temu, w czasach Aleksandra Wielkiego.  Filozofowie greccy, jak Pyrron z Elidy[1], którzy podróżowali z Aleksandrem do Indii, pozostawali pod silnym wpływem buddyzmu.  Buddyjscy mnisi i teksty buddyjskie były znane w Europie przedchrześcijańskiej.”


[1] Żył w latach 360-286 p.n.e., założyciel szkoły sceptyckiej (przyp. tłum.)