Lama Rinczen
blog buddyjski
www.lamarinczen.pl
Menu
Trójwymiarowa mandala Białej Tary.

Znajduje się ona w Parpingu w Nepalu, wewnątrz stupy z relikwiami Kjabdzie Tengi Rinpoczego.