Lama Rinczen
blog buddyjski
www.lamarinczen.pl
Menu
14 czerwca 2020
Pieśń o trzech gwoździach

Poniższą pieśń, w nieco krótszej wersji, można znaleźć w kilku zbiorach pieśni Milarepy. Jednak ta dłuższa wersja znajduje się jedynie w tekście abhiszeki Milarepy.

Wadżra pieśń – doha zaśpiewana przez Wielkiego Repę

Przejawienie, pustość i ich nierozdzielność
– w tych trzech zawiera się pogląd.
Jasność, niemyślenie i pozostawanie bez rozproszenia
– w tych trzech zawiera się medytacja.
Brak pragnień, brak lgnięcia i odprężenie
– w tych trzech zawiera się postępowanie.
Dharmakaja, Sambhogakaja i Nirmanakaja
– w tych trzech zawiera się owoc.

Istotą poglądu jest niedualność.
Istotą medytacji jest nierozproszenie.
Istotą postępowania jest współistnienie (zung dziuk).
Istotą owocu jest nierozdzielność tych trzech.

Pogląd utrzymuje się trzema gwoździami.
Medytację utrzymuje się trzema gwoździami.
Postępowanie utrzymuje się trzema gwoździami.
Owoc utrzymuje się trzema gwoździami.

Trzy gwoździe poglądu to:
– wszystko, co się przejawia, jest umysłem,
– umysł sam w sobie jest naturalną jasnością,
– nie jest to realnym bytem.
Pogląd utrzymuj tymi trzema gwoździami.

Trzy gwoździe medytacji to:
– ujrzyj wszystkie myśli jako przejaw Dharmakaji,
– ujrzyj bycie świadomym jako jasność,
– spocznij odprężony w stanie niesztuczności.
Medytację utrzymuj tymi trzema gwoździami.

Trzy gwoździe postępowania to:
– nie angażuj się w dziesięć prawości,
– nie porzucaj dziesięciu nieprawości,
– nie porzucaj antidotum.
Postępowanie utrzymuj tymi trzema gwoździami.

Trzy gwoździe owocu to:
– samsara nie jest porzucana,
– nirwana nie jest osiągana,
– własny umysł jest Buddą.
Owoc utrzymuj tymi trzema gwoździami.

Tych dwanaście gwoździ wbija się jako jeden.
Jest to gwóźdź pustki Dharmaty.
Wbija go drogocenny Lama,
lecz dopóki nie osiągniesz urzeczywistnienia, gwóźdź nie jest faktycznie wbity.
Gdy urzeczywistnisz współpowstające (lhen cik), wtedy został wbity.


Przełożył Lama Rinczen. Grabnik, styczeń 2017.

Tekst tybetański można znaleźć w załączonym pliku pdf na górze tej strony. Poniżej zamieszczam transkrypcję fonetyczną tej pieśni:

Nang dang tong dang jer me sum
di sum ta łej dor dy jin
sal dang mi tok jeng me sum
di sum gom pej dor dy jin
ma ciak ma szien lhuk pa sum
di sum cie pej dor dy jin
cie ku long ku trul ku sum
di sum dre buj dor dy jin
ni su me pa ta łej dyn
jeng pa me pa gom pej dyn
zung du dziuk pa cie pej dyn
di sum jer me dre buj dyn
ta ła di la zer sum da
gom pa di la zer sum da
cie pa di la zer sum da
dre bu di la zer sum da
ta łej zer sum szie tsa na
nang si sem su dy par da
sem nji sal łej ngang du da
de la ngy zung me par da
ta łej zer sum de la dzy
gom pej zer sum szie tsa na
nam tok cie kji ku ru da
rig pa sal łej ngang du da
ma cie lhuk par sziak par da
gom pej zer sum de la dzy
cie pej zer sum szie tsa na
ge ciu cie du me par da
dik ciu pang du me par da
njen py pang du me par da
cie pej zer sum de la dzy
dre buj zer sum szie tsa na
khor ła pang du me par da
njang de drub tu me par da
rang sem sang gje jin par da
dre buj zer sum de la dzy
zer ciu ni log ne zer cik deb
zer ni cie nji tong pej zer
deb khen la ma rin cien dze
ma tog bar du jang mi theb
lhen gji tok na theb pa jin