Lama Rinczen
blog buddyjski
www.lamarinczen.pl
Menu
Najnowsze wpisy
„Spotkania grabnickie” na temat Dharmy – transmisje on-line

Transmisje są na naszym kanale na YouTube. Kanał nazywa się Benchen Poland, link: https://www.youtube.com/user/BenchenPL, najlepiej włączyć sobie subskrypcję kanału oraz […]

O procesie umierania – wykłady audio

Nieodłączną częścią naszego życia były narodziny. Bez nich nie byłoby życia. Podobnie nieuniknione będzie zakończenie życia, czyli śmierć. Czeka to […]

Nagrania śpiewu Cie Milam Lungten z seminarium w Grabniku z marca 2020 r.

Zaledwie kilka dni temu umieściłem tutaj kilka nagrań różnych wersji praktyki Cie prowadzonej przez: Kjabdzie Tengę Rinpocze oraz przez Drubłanga […]

Nagrania praktyki Cie do nauki

Podczas ostatniego seminarium poświęconego praktyce Cie Milam Lungten obiecałem umieścić kilka wersji nagrań Cie, ze śpiewami prowadzonymi przez Rinpoczów i […]

„Siastra rozróżniająca świadomość uwarunkowaną i świadomość pierwotną” wydana po polsku

Niezwykłą radość sprawił mi niedawno zakup polskojęzycznej książki zatytułowanej „Siastra rozróżniająca świadomość uwarunkowaną i świadomość pierwotną”, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu […]

Nauki o lodziong – Ringu Tulku Rinpocze

Ta wspaniała książka, będąca zapisem nauk Ringu Tulku, została – za zgodą Rinpoczego – przełożona na nasz język już wiele […]

Siedem punktów ćwiczenia umysłu – rdzenny tekst

Rdzenny tekst „ćwiczenia umysłu” jest bardzo zwięzły i pozbawiony komentarza pozostaje całkowicie niezrozumiały. Jednak dla tych, którzy znają już te […]

RELACJA NAUCZYCIEL – UCZEŃ i PRAKTYKA GURU JOGI

Oto kolejny spisany wykład, którym chciałbym się podzielić. Zawsze tak bardzo cenię nauki Ringu Tulku. Rinpocze ma niezwykły dar przedstawiania […]

Wołając Lamę z daleka – wykład z Francji – 3-ci Kangtrul Rinpocze

Cały tekst w formie pliku pdf Chciałbym podzielić się naukami 3-go Dziamgona Kongtrula Rinpocze. Są to spisane wykłady Rinpoczego wygłoszone […]

Khandro Rinpocze o relacji z Lamą

Kiedy wiosną tego roku pojechałem do Berlina, aby spotkać Jej Eminencję Dzietsun Khandro Rinpocze, uzyskałem sposobność porozmawiania przez chwilę z […]

22 stycznia 2020
Siedem punktów ćwiczenia umysłu – rdzenny tekst

Rdzenny tekst „ćwiczenia umysłu” jest bardzo zwięzły i pozbawiony komentarza pozostaje całkowicie niezrozumiały. Jednak dla tych, którzy znają już te nauki, posiadanie samego tekstu bywa bardzo przydatne. Dlatego umieszczam to tłumaczenie, mając jednocześnie nadzieję, że każdy poszuka okazji do otrzymania stosownych nauk bezpośrednio od kogoś wprawnego w tej praktyce.

Pokłon Wielkiemu Współczującemu

1. Praktyki wstępne, które są podporą dla Dharmy

Najpierw ćwicz się w praktykach wstępnych

2. Praktyka zasadnicza: rozwijanie bodhiczitty

– Ostateczna bodhiczitta

Patrz na wszystkie zjawiska jak na sen.

Badaj naturę niezrodzonej świadomości.

Pozwól, by antidotum wyzwoliło się samo w sobie.

Spoczywaj w prawdziwej naturze, w podstawowej esencji wszystkiego.

Pomiędzy medytacjami bądź jak dziecko iluzji.

– Względna bodhiczitta

Ćwicz się w przyjmowaniu i wysyłaniu na przemian. Połącz je z oddechem.

Trzy obiekty, trzy trucizny, trzy korzenie prawości.

Używaj aforyzmów, by ćwiczyć się w każdej sytuacji.

Wymianę rozpocznij od siebie.

3. Przekształcanie przeciwności w ścieżkę do Przebudzenia

Gdy zło przepełnia świat i jego mieszkańców, przemieniaj niesprzyjające warunki, czyniąc z nich ścieżkę do Przebudzenia.

– Względna bodhiczitta

Sprowadź wszystkie winy do jednej.

Bądź wdzięczny każdemu.

– Ostateczna bodhiczitta

Ujrzyj ułudę jako cztery Kaje. Ochrona, jaką daje pustka, jest niezrównana.

– Praktyki specjalne

Cztery działania to najwznioślejsze metody.

By móc uczynić z nieoczekiwanych przeszkód ścieżkę, staraj się natychmiast łączyć z medytacją wszystko, cokolwiek napotkasz.

4. Zastosowanie praktyki w życiu codziennym

– Co robić w trakcie życia

Podsumowując najważniejsze punkty: rozwijaj pięć sił.

– Co robić w czasie umierania

Phoła mahajany to pięć sił. Ważne jest twoje postępowanie.

5. Ocenianie stopnia wprawy w ćwiczeniu umysłu

Wszystkie dharmy mają ten sam cel.

Spośród dwóch sędziów polegaj na głównym.

Zawsze znajduj oparcie w radosnym stanie umysłu.

Osiągnąłeś biegłość, jeśli potrafisz praktykować nawet będąc rozproszonym.

6. Zobowiązania dotyczące ćwiczenia umysłu

Zawsze przestrzegaj trzech podstawowych zasad.

Zmień swą postawę, lecz pozostań naturalny.

Nie mów o słabościach [innych].

Nie rozmyślaj nad cudzymi błędami.

Pracuj najpierw z najsilniejszymi szkodliwymi emocjami.

Porzuć nadzieje związane z rezultatami.

Porzuć zatrute pożywienie.

Nie opieraj się na pamiętliwości.

Nie znajduj upodobania w kąśliwych uwagach.

Nie czyhaj w zasadzce.

Nie uderzaj w czułe miejsca.

Nie obarczaj kucyka ładunkiem jak dla konia.

Nie pragnij wygrywać.

Nie uciekaj się do magii.

Nie przekształcaj bogów w demony.

Nie buduj szczęścia na cierpieniu.

7. Wskazówki pomocne w ćwiczeniu umysłu

Wszelkie jogi działania ćwiczy się w ten sam sposób.

Wszelkie korygowanie błędów wykonuje się w ten sam sposób.

Na początku i na końcu należy robić dwie rzeczy.

Którekolwiek z dwóch się pojawia, bądź opanowany.

Przestrzegaj dwóch rzeczy, nawet za cenę życia.

Naucz się trzech trudnych punktów.

Zwróć uwagę na trzy podpory.

Nie pozwól osłabnąć trzem rzeczom.

Niech te trzy będą nieoddzielne.

Ogarniaj swą praktyką wszystkie obszary, bez stronniczości. To ważne, by osiągnąć w tym wprawę i prawdziwą głębię.

Zawsze ćwicz się w tym, co trudne.

Nie pozwól, by rządziły tobą zewnętrzne warunki.

Praktykuj ważne punkty już teraz.

Nie popełniaj błędów.

Nie bądź niestały.

Praktykuj z całego serca.

Znajdź Wyzwolenie dzięki sprawdzaniu.

Nie rób wokół siebie wiele szumu.

Nie daj się ponieść irytacji.

Nie bądź kapryśny.

Nie oczekuj podziękowań.

Podsumowanie

Ta esencja nektaru ustnych pouczeń,

Które prowadzą do przemiany pięciu oznak zepsucia

W ścieżkę do Przebudzenia,

Jest przekazem od Serlingpy.

Przejawienie się karmicznej siły, spowodowanej wcześniejszą praktyką,

Rozbudziło we mnie głębokie oddanie.

Zatem ignorowałem cierpienie i wątpliwości

I szukałem pouczeń o tym, jak pokonać lgnięcie do ego.

Teraz, jeśli umrę, nie będę niczego żałować.

To kończy siedem punktów ćwiczenia umysłu.

Tłumaczenie: Zespół Tłumaczy Bencien Arja Tara, sierpień 2019 r.