Lama Rinczen
blog buddyjski
www.lamarinczen.pl
Menu
11 kwietnia 2024

Oto słowa wybitnego Lamy Khencien Thrangu Rinpoczego – krótkie i proste, a jednak niezwykle wnikliwe trafiające w sedno problemu:

Wielu ludzi pilnie studiuje i praktykuje Dharmę, ale nie osiąga żadnych pozytywnych rezultatów. Lamowie się martwią, bo nie zdołali obudzić urzeczywistnienia w uczniach, którzy także są nieszczęśliwi, ponieważ czują, że nie mają żadnych doświadczeń. Bierze się to stąd, że Lamowie często kładą nacisk na pogląd i medytację, ale nie na postępowanie. Zaszczepiają tę postawę swoim uczniom, którzy przywiązują wagę do poglądu i medytacji, uznając postępowanie za mniej ważne. Mówimy o nagromadzeniu mądrości i nagromadzeniu zasługi, poświęcając wiele uwagi pierwszemu i lekceważąc drugie. I dlatego nie osiągamy rezultatów.

[…]
7 stycznia 2024

(…) W naszej drogocennej Linii Praktyk naucza się, że ten kto medytuje i ten, kto mu to umożliwia, osiągają taki sam pożytek i razem osiągną Przebudzenie. (…) Skoro więc sam nie mam okazji, by poświęcić się medytacji w odosobnieniu, to po prostu cieszę się, że inni mogą to robić i na ile mogę, wspieram ich. (…) ostatnio postanowiłem dodatkowo, że będę przeznaczać część swojej emerytury bezpośrednio na koszty odosobnień medytacyjnych (…) kilkoro przyjaciół postanowiło do mnie dołączyć. Tak powstał pomysł stworzenia „funduszu odosobnieniowego” i poinformowania o nim, aby ci, którzy mają podobne życzenie, także mieli szansę bezpośredniego wspierania praktykujących w Grabniku.

[…]
6 stycznia 2024

Wykład z Poznania. Listopad 2023 rok. Wideo dostępne na YouTube i Spotify

[…]
6 stycznia 2024

Wykład z Krakowa. Grudzień 2023 rok. Wideo dostępne na YouTube i Spotify

[…]
26 kwietnia 2023

Pierwszy z wykładów przeprowadzonych w Krakowie, w październiku 2022 roku, mówi ogólnie miejscu wadżrajany w kontekście ogólnych nauk buddyjskich. Kolejne spotkania poświęcone już były zwróceniu uwagi na znaczenie poszczególnych elementów zawartych we wszelkich praktykach wadżrajany. W pierwszym wykładzie wzięli udział studenci buddologii, więc treść przeznaczona była dla osób mających szerokie pojęcie ogólnie o buddyzmie, ale nie praktykujących buddyzmu, a już na pewno nie w tej tradycji. Kolejne spotkania i wyjaśnienia skierowane były do osób, które już praktykują wadżrajanę i chciały pogłębić swoje zrozumienie tych nauk.

[…]
26 kwietnia 2023

„Siedem gałęzi duchowej praktyki” znanych jest też często po polsku pod nazwą „Siedmioczęściowa modlitwa”. Praktyka ta stanowi niezwykle szybką i efektywna metodę oczyszczania swoich negatywności oraz obudzenia dobrych właściwości i gromadzenia zasług. Znajduje się w niemal każdej sadhanie wadżrajany. Dlatego warto poznać znaczenia i sposób praktykowania każdej z siedmiu gałęzi. Cykl wykładów, jakie przeprowadziłem we Wrocławiu w listopadzie 2022 roku przybliża nieco nauki o tych zagadnieniach.

[…]